תקנון שימוש באתר

דברים שחשוב לדעת

הגדרות

1.1 בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

1.2 אתר האינטרנט https://www.forhappydays.co.il/ (להלן: “האתר“)
מופעל על ידי חברת ג’יירו 26 אינטרנשיונל בע”מ (להלן: “החברה“) אשר משתמשת בפלטפורמה קיימת של אתרי מכירה של מוצרים אשר הוקמה ומתוחזקת על ידי חברת סטודיו אבאל’ה (להלן: “אבאל’ה“).

1.3 האביזרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה הינם בתקנון זה להלן: “האביזרים“; “המוצרים”.

כללי

2.1.  האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרים לצעצועים, מוצרי לייף סטייל מסיבות ואירועים וכיוצ”ב אשר מיובאים (לרבות יבוא מקביל) ו/או מוצרים מיצרנים בארץ ובחו”ל ו/או מוצרים ממשווקים שונים בארץ והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה

2.2.  הוראות תקנון זה מהוות את הבסיס המשפטי והחוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולש באתר ו/או המזמין דרך האתר.

2.3 שימוש באתר, הצטרפות למועדון האתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה על ידי האתר מהווה את אישור הלקוח כי קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, וכי לא יהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

2.4 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מעת מעת על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

2.5 המחירים המוצגים באתר זה כוללים מע”מ על פי הדין אבל אינם כוללים דמי משלוח.

2.6 תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. יודגש כי באתר מוצגים מגוון רחב של מוצרים מיצרנים ומשווקים שונים בארץ ותיאור חלק מהמוצרים נמסר לאתר על ידי הספקים. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר.

2.7   החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כלשהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

2.8 הנהלת האתר רשאית להסיר מוצר ו/או לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

2.9  הנהלת האתר רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר –  לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך לרבות בשל גמר המלאי.

2.10 תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

2.11   בעת אישור התקנון מאושרת גם ההרשמה לדיוור. באם הלקוח מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם, הוא יכול לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל. יש לציין כי ישנן רשימות דיוור נפרדות, האחת כללית הנשלחת לגבי חידושים באתר והשנייה כוללת עדכונים אישיים ללקוח – על הלקוח לשים לב כי הסיר את עצמו מהרשימה המבוקשת, ובמקרה שאיננו מעוניין לקבל עוד דיוורים – באחריותו להסיר את עצמו מן הרשימות השונות.

2.12  מבצעים וקופוני הנחה חלים רק על הפריטים המצוינים במבצע באתר ואין כפל מבצעים אלא אם צוין במפורש אחרת. תנאי המימוש של קופונים או מבצעים יפורטו באתר. ניתן לממש את הקופון ברכישה באתר בלבד, לא ניתן למשש יותר מקופון אחד בקנייה אלא אם צוין אחרת. במקרה של החזרת פריט שנקנה בהנחה עם שימוש בקופון, הסכום שיוחזר יהיה הסכום ששולם לאחר ההנחה.

נשמרת לאתר האפשרות להתקשר עם מועדוני לקוחות ו/או כל צד ג’ לפי שיקול דעתה (להלן: “מועדון לקוחות“) לצורך פרסום מוצריה ו/או  מבצעים ו/או הטבות ו/או קופונים ובמקרה כזה יחולו על רכישת המוצרים תנאי מועדון הלקוחות כפי שפורסם על ידו וכן תנאי תקנון זה.

התקנון של מועדון הלקוחות יחול על כל רכישה ו/או אספקה של מוצר שנרכש באמצעות האתר ויחייב את הלקוח.

מודגש כי החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות מועדון הלקוחות כאמור.

2.13 הנהלת האתר מתייחסת לתיוג ברשת האינסטגרם כהזמנה לשיתוף בתוכן הוויזואלי, שלאחר העלאתו נבחר להצגה באתר בקטגוריה הרלוונטית. כל גולש שאינו מעוניין בהצגת תכניו באופן הנ״ל מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בכל אמצעי תקשורת שיבחר, והסרת התכנים תתבצע מיידית

2.14 פעילויות ברשתות החברתיות – פייסבוק ואינסטגרם:
על משתתף בפעילות להיות מעל גיל 13, בעל פרופיל אישי פעיל בפייסבוק או אינסטגרם.
בכל פעילות יהיה זוכה אחד בפרס אחד אלא אם יאמר אחרת על ידי הנהלת האתר. 
הפרס הינו אישי לזוכה ואינו ניתן להעברה. 
המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בנוגע להחלטתה בדבר זהות הזוכה
עורכת הפעילות שומרת על הזכות לפסול כל משתתף מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בגין העלאת תכנים אשר אינם נתפסים על ידה כראויים, ולמנוע מאותו משתתף ליטול חלק בפעילות.
הנהלת האתר תבחר באופו אקראי ועל פי שיקול דעתה הבלעדי את הזוכה. 
הנהלת האתר ראשית להפסיק את הפעילות בכל רגע נתון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. 
על הזוכה לפנות אל הנהלת האתר באמצעות טלפון או תיבת מייל info@forhappydays.co.il בכדי לממש את הזכיה. 
ההכרזה על הזוכה תהיה בשעה 11:00 בתאריך בו מסתיימת הפעילות.

2.15 שאלות לגבי האתר, המוצרים והשירותים המוצגים באתר, לרבות שאלות הנוגעות למפרט טכני של מוצר, למידע על תפעול מוצר, אחריות, שליחויות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או לשירותים שיירכשו באמצעות האתר ניתן לפנות לשירות לקוחות בדואר אלקטרוני info@forhappydays.co.il או בצ’אט לטלפון נייד 050-5435431 האתר יעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פניה אליו בתוך 72 שעות (להלן: “שירות הלקוחות“).

רכישה באתר 

3.1 לרכישת מוצר באמצעות הטלפון יש להתקשר למספר הטלפון המצוין באתר ולמסור את הפרטים הנדרשים (כמפורט להלן ברכישה באתר).

3.2   לרכישת מוצר דרך האתר יש להירשם לאתר ולבצע ההזמנה כאשר הזמנות באתר (כמו גם הזמנות בטלפון) פתוחות רק לקהל הגולשים בישראל ובלבד שלגבי כל משתתף מתקיימים שלושת התנאים המצטברים שלהלן:

3.2.1 המשתתף תושב ישראל בעל תעודת זהות ישראלית אשר מלאו לו 18 או תאגיד המאוגד והרשום  כדין בישראל.

 3.2.2 למשתתף כרטיס אשראי תקף בבעלותו של אחת החברות הישראליות בארץ או של חברתPAY PAL  .

 3.2.3  המשתתף בעל כתובת בישראל.

רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוח רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.

 3.3 על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.

3.4 עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי ו/או חברת Pay Pal  בהתאמה, תישלח הודעה על כך ללקוח שהעסקה אכן אושרה. יצוין כי השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של חברות האשראי ו/או Pay Pal ולא של האתר.

3.5 רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות אשר בוצעו

3.6 אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. אך במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש ו/או לצד ג’. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב ללקוח כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר, כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל העסקה וללקוח לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוח.

3.7 כל לקוח יהא רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח בארץ וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה השליחויות מתבצעות באמצעות חברת שליחויות חיצונית ואין הנהלת האתר אחראית על שינוי ועדכון זמני המשלוח.

למרות האמור לעיל מובהר בזאת כי במידה והיעד המבוקש למשלוח הינו ב”אזורים חריגים” המפורטים ב”עמוד המשלוחים” באתר אזי, דמי המשלוח שיחולו הינם כדלקמן:

ככל וסכום ההזמנה הינו מתחת ל-99 ₪ אזי דמי המשלוח שיגבו יעמדו על סך של 60 ₪.

ככל וסכום ההזמנה הינו מעל    ל-99 ₪ אזי דמי המשלוח שיגבו יעמדו על סך של 40 ₪.

מודגש בזאת כי הסכומים הנ”ל יגבו בכל מקרה גם אם קיימים מבצעים ו/או הנחות בדמי המשלוח באתר.

3.8 יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של לקוח מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי כמו במקרים בהם: אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים, אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר, אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה, אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר,  אם ישנו חוב כספים לחברה או לחברות הקשורות עם החברה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו, אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3.9 לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר

3.10 אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר אישור חברת האשראי ו/או Pay Pal  בהתאמה המצוין בהזמנה והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי.

3.11   במידה וההזמנה לא אושרה על ידי חברות האשראי מכל סיבה שהיא או במקרה בו המוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה יקבל הלקוח הודעה מתאימה על ידי הנהלת האתר לשם השלמת העסקה או ביטולה.

3.12 בתשלום באמצעות חשבון Pay Pal השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Pay Pal, ולא של האתר.

ביטול עסקאות והחזרת מוצרים

האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).

4.1ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות טופס יצירת קשר או מייל לדואר האלקטרוני של האתר.

4.2 בידי המזמין האפשרות לבטל ההזמנה שנעשתה  או חלק ממנה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן. כל זיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי ו/או חברת .Pay Pal.

4.2.1  ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוח לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו ללקוח הכספים ששילם בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.

4.2.2 במקרה של ביטול עסקה לאחר שנשלח המוצר אל המזמין, רק לאחר קבלת המוצר בחזרה מאת הלקוח במחסני החברה, יינתן זיכוי כספי מלא על המוצר בכפוף לתנאי תקנון זה. במקרה כזה יחויב המזמין בדמי משלוח כפולים (עלות שילוח החבילה והחזרתה אל משרדי החברה). עלות המשלוח תנוכה מסך הזיכוי. הזיכוי יינתן בתנאי שהפריט יוחזר באריזתו המקורית, שלם, ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא יזוכה המזמין (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).

4.2.3 החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שהוחזרה.

4.2.4    ניתן להחזיר את הפריט – שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית תוך 14 יום מקבלתו.

4.2.5 זכאות לזיכוי כספי מותנית בזמן של עד חודש (לכל המאוחר) מיום ביצוע העסקה באשראי/ PayPal.

4.3  לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.

4.4 לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שנעשה בהם שימוש מכל סוג שהוא, אלא באישור מראש של האתר.

4.5 בביטול הזמנה בכפוף לכללים לעיל, לא יחויב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 ₪, לפי הנמוך מבינהם וכן יחויב בעלות השילוחים.

4.5  יובהר כי פריטים שנרכשו באחת מהחנויות, יוחזרו בחנויות בלבד, ולא דרך האתר.

4.6 את הפריטים המוגדרים עדינים – משמע, שעלולים להישבר או להינזק בשליחה – יש להחזיר בחנות החברה (רח’ מטלון 26 תל-אביב) עד 14 יום מרגע קבלת החבילה.

* בהנחיית משרד הבריאות: פאות שיער, גרביונים, וחלקים תחתונים של הלבשה תחתונה – אינם ניתנים להחזרה ו/או להחלפה.

* פריטים מקטגוריית ביוטי (איפור, טיפוח, מוצרי איפור): על פי הוראות משרד הבריאות, אין להחזיר או להחליף לקים. מוצרים אחרים ניתנים להחזרה כשהם סגורים באריזתם המקורית בלבד, ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש.

4.7 למרות האמור לעיל, לא ניתן לבטל הזמנה ו/או לקבל החזר כספי בגין מוצרים שנמכרו במבצע, להיטים, מותגים, מוצרי חגים, ימים ייחודיים, ממתקים וכיוצ”ב.

4.8 אם בשל חוסרים במלאי, יוזמנו פריטים שלא יימצאו במחסן – יזוכה הלקוח באופן אוטומטי, ויישלח אליו מייל עדכון על ביצוע הזיכוי.

4.9 האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה, במקרים הבאים: אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי, כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי התקנון ובמידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות לא חוקית.

4.10 מודגש ומובהר כי החזרת מוצרים הינה באחריותו הבלעדית של המזמין.

 אספקה, משלוחים והובלת מוצרים  

5.1 האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו קרי, רק לאחר אישור העסקה על ידי חברת האשראי ו/או Pay Pal  בהתאמה.

5.2 המחירים באתר אינם כוללים דמי משלוח ועל כן דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר.

במכירה בתשלומים רשאי האתר לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

5.3 זמן אספקת האביזרים: יום אספקת האביזרים – הינו היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע״י הלקוח.

5.4 האתר ו/או החברה או כל מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה שנגרם כתוצאה מכח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות, השבתות, עומסים הנוצרים בחברת השליחויות, עיכובים בדואר וכיוצ”ב.

5.5 התקנון של חברת השליחויות ו/או חברת דואר ישראל ו/או כל גוף משלח אחר באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה ו/או הובלה של מוצר שנרכש באמצעות האתר ויחייב את הלקוח.

5.6 בזמן אספקת המוצר, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.

5.7 בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא כל פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לאתר על חשבונו. במקרה זה הלקוח יחויב בדמי המשלוח ובדמי ביטול עסקה כחוק.

5.8 במקרה של סירוב לקבל את החבילה מידי השליח לאחר שזו כבר נשלחה יקבל הלקוח את כספו חזרה בניכוי דמי משלוח כפולים (עלות שילוח החבילה והחזרתה לחברה).

5.9 אין החברה אחראית על חבילה שלא נמסרה ללקוח באופן אישי, באמצעות אישור שנתן הלקוח לשליח חברת השליחויות להניחה במקום כלשהו או למסור אותה לאחר.

5.10 מועדים וכתובת:

5.10.1 דואר רשום למשלוח הסחורה: עד 14 ימי עסקים לאחר ביצוע התשלום ואישור העסקה על ידי חברת האשראי ו/או חברת Pay Pal, תלוי ובכפוף למדיניות דואר ישראל.

5.10.2 דואר שליחים: כמפורט בעמוד “משלוחים” באתר.

5.10.3 כתובת למשלוח דואר – הכתובת שציין המזמין ככתובת למשלוח הזמנות.

נקודות איסוף, ככל שתהיינה, יהיו בהתאם לסיכום עם חברת השליחויות.

יודגש כי מועד המשלוח יספר ויקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי ו/או Pay Pal.

5.10.4 ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ימי חג, ערבי חג וחול המועד.

חבות החברה 

ככתוב בסעיף ההגדרות, האתר אינו אתר שהוקם על ידי החברה או לצרכיה אלא החברה התקשרה עם חברת סטודיו אבאל’ה לצורך הקמה וניהול האתר. על כן האחריות על האתר , על הפעלתו ועל תפעולו אינה של החברה ו/או של הנהלת האתר ו/או של מי מטעמן.

כן החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא ישאו בחבות כלשהי, בין היתר, במקרה שהאתר לא יהיה תפעולי ו/או עקב בעיות טכניות באתר שאינן בשליטתם. עם זאת החברה מתחייבת להשקיע מאמצים רבים מול כל הגורמים הרלוונטיים על מנת שהאתר יפעל ללא תקלות וליתן שירות מקצועי, זמין ומהיר לקהל לקוחותיה.

6.1 בנוסף, סטודיו אבאל’ה ו/או החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.

6.2  נפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.

6.3  תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל.

6.4  בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק לרבות נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

6.5 החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או המזמין ו/או מי מטעמו שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה ו/או הוראות שימוש הקבועות בדין ו/או בניגוד לכללי הבטיחות.

6.6 החברה ו/או מי מטעמה לא תהא אחראית בכל דרך שהיא לכל נזק שייגרם למשתמשים במוצרים הנמכרים באתר, אשר יעשו במוצרים שימוש העומד בניגוד להוראות הדין ו/או בניגוד להתוויות ו/או האזהרות ו/או הוראות שימוש הקבועות בכל דין ו/או בניגוד להוראות המפורטות על גבי המוצרים עצמם ו/או בניגוד לכללי הבטיחות לרבות במוצרים המתאימים לשימוש מגיל מסוים ו/או מוצרים המורכבים מחלקים קטנים ו/או מוצרים אשר יש בהם רכיבים מסוכנים והדורשים מבוגר אחראי לצורך תפעולם וכיוצ”ב.

6.7 האתר לא יהא אחראי להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על המזמין ועל חשבונו בלבד.

6.7 הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת כח עליון, תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

6.8 הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק המוצרים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצרים שרכש באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בטלפון המפורסם באתר והנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

זכויות יוצרים

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב האביזרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

7.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב האביזרים, גרפיקה, תמונות האביזרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

7.3 אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

7.4 אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

7.5 השם ‘happy days‘ וכן שם המתחם( forhappydays.co.il ) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

7.6 ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

7.7 כל התוכן המילולי, אייקונים, כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה

7.8 יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

7.9 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק , לתרגם ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו’ב, לכל מטרה אחרת.

7.10 אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

8.1 הפרטים האישיים שיימסרו על ידי (להלן: “הנרשם”) במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה:

 8.2 החברה לא תמסור את פרטיי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין חברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר- וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר – החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ”ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של החברה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

8.3 מילוי טופס ההרשמה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר וכן (ב) לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” ((cookies. שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור, לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

8.4 הנרשם מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

8.5   בעצם אישור תקנון זה מאשר המזמין קבלת דיוור ישיר. נרשמים שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה. למען הסר ספק, החברה תהיה עדיין רשאית לעשות שימוש בפרטי הנרשמים לצורך המטרות המפורטות לעיל, בכפוף לשמירה על פרטיותם של הנרשמים ובהתאם לדין החל.

שמירה על סודיות

9.1 האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע

9.2 במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 9.3 החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.

9.4 הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה

9.5 הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע״י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו’ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

הדין הישראלי

תקנון זה כפוף לדין הישראלי וסמכות השיפוט בכל הקשור ליישומם תהיה לבית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד ולא לכל בית משפט אחר.